Adományok könyvelése

Az adományok könyvelése körültekintést igényel. Számos rendszeres és leendő adományozó partnerünk keresi meg alapítványunkat rendszeresen a támogatásokat érintő könyveléstechnikai kérdésekkel. Így összegyűjtöttük az alapítványi támogatás könyvelése kapcsán minden olyan hasznos tudnivalót, amit érdemes az ellenszolgáltatás nélküli adományok nyújtása előtt érdemes átgondolni.

Mi minősül adománynak?

Az előzőekben kiemeltük, hogy az ellenszolgáltatás nélküli juttatás nevezhető adománynak, mely alapítványnak, civil vagy egyházi szervezetnek, közhasznú célra történő felajánlás. Azonban ezen belül több lehetőség is van az egyszeri vagy tartós adományok nyújtására. Nyújtható pénzbeli juttatás, térítés nélkül átadott eszköz vagy szolgáltatás.

Ki fogadhat el adományt?

Egyszeri vagy tartós adományt hivatalosan az alábbi szervezetek vagy jogi személyek fogadhatnak el:

 • közhasznú szervezet
 • egyházi jogi személy 
 • közérdekű kötelezettségvállalás szervezője

Mindhárom esetben érvényes azonban a kizárólagosság, hogy a törvényben meghatározott (közhasznú) tevékenység támogatására vagy a közérdekű kötelezettségvállalás céljára fogadhatnak be adományt. Ezek a fogalmak azért fontosak, mert meghatározóak lesznek az adókedvezmény érvényesítésénél. 

Az adományozásra kiválasztott szervezett tekintetében mindig érdemes meggyőződnie minden adományozónak, hogy arról, hogy megfelelnek a fenti kitételeknek. Amennyiben a két feltétel közül csak az egyik érvényesül, akkor az adományozó már az adókedvezményre nem lesz jogosult.

Köszönjük támogatásodat!

A Bethesda Kórház Alapítvány mindkét törvényi feltételnek megfelel:

 • közhasznú szervezet bejegyzés száma: 11. Pk. 70093/93/98.
 • a befizetett összeget a Bethesda Gyermekkórházban folyó gyógyító munka támogatására használja fel. 
 • a szervezet nem folytat vállalkozási tevékenységet, így egyenlege az adományok nélkül is pozitív.

Az adókedvezmény elszámolásának kulcsa az adomány igazolás

Az adókedvezményre kizárólag az adományozásról szóló igazolás birtokában jogosult az adományozó. Ez feltétlenül szükséges az adóalap megállapításához, mert az igazolás alapján a nyújtott adomány elismert költségként elkönyvelhető és adóalap csökkentő tételként elszámolható. 

Az egyszeri adományok esetében az adomány összegének 20%-a számolható el adóalapot csökkentő tételként. Nagyobb összegű adományok esetében mindenképpen érdemes erre figyelmet fordítania.

Az igazolás formai követelményei

Az igazolásnak csakúgy mint a számlának formai követelményeknek kell megfelelnie a kapcsolódó jogszabály szerint. A helyesen kiállított igazolás az alábbiakat tartalmazza:

 • kiállító, adózó megnevezése, székhelye, adószáma
 • adomány összege
 • támogatott cél megnevezése
 • az egyszeri vagy tartós adomány ténye

Az igazolás megléte mellette a tartalma is éppen olyan fontos, ha igénybe szeretné venni az adókedvezményeket. 

Amennyiben az adományozó kisvállalati adózást követ (KIVA), úgy az igazoláson szereplő adomány összeg elismert költségnek tekinthető, de további kedvezményre nem jogosítja fel az adományozót.

A Bethesda Kórház Alapítvány által kiállított adomány igazolások minden esetben megfelelnek a formai követelményeknek, melyre kiemelt figyelmet fordítanak kollégáink. Amennyiben szeretné adóalapját csökkenteni és ehhez igényelni szeretné a hivatalos aláírással és pecséttel ellátott adomány igazolást, keresse kollégáinkat az alapitvany@bethesda.hu címen. 

A honlapunkon keresztül nyújtott bankkártyás adományokról a rendszer kizárólag automatikus visszaigazolást küld, mely nem tekinthető hivatalos adomány igazolásnak! 

A tárgyi adományok vagy adomány szolgáltatások nyújtása esetén is jogosul az adomány igazolásra. Jelezze felénk igényét!

Tartós adomány feltételei

Tartós adománynak olyan adomány minősíthető, melynél az adományozó vállalja, hogy:

 • szerződésszerűen
 • minimum 3 éven át 
 • évente legalább egyszer pénz adományt nyújt.

A pénzbeli támogatás összeges a tartós adományozási időszak alatt nem csökkenhet. A tartós adomány összege azonos kell legyen vagy növekvő összegű.

A Bethesda Kórház Alapítvány weboldalán a bka.hu oldalon lehetőség van rendszeres pénzbeni támogatás nyújtására bankkártyás fizetéssel is. Beállítható az évente 1 alkalommal történő adomány megfizetése is. Azonban ügyeljen rá, hogy a  bankkártyás rendszeres adományok maximális időkorlátja 2 év, a bankkártyák rendszeres lejárata miatt. 

Ha Ön jogszabály szerinti tartós adomány nyújtására szeretne szerződni alapítványunkkal, akkor a törvény által előírt 3 év időtartamban gondoskodnia kell az adomány összeg megfizetéséről. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a bankkártyás adományozás esetén, az időközbeni bankkártya lejárat esetén Önnek kell a rendszerünkben az új bankkártyát beállítani vagyis egy új rendszeres adományozást indítania. Vagy eljuttathatja adományát banki átutalással is az esedékes időpontokban.

Fontos a szerződéskötés is. A jogszabálynak megfelelő tartós adomány feltétele az érvényes szerződés. Tartós adományi indítása esetén, keresse kollégáinkat a szerződéskötéssel kapcsolatban. Előzetesen érdemes átgondolni a következőket:    

 • évente hány alkalommal
 • milyen összegű 
 • azonos vagy növekvő összegű adományt kíván nyújtani. 

Miért kedvezőbb az adományozónak a tartós adomány nyújtása mint az egyszeri alkalommal / esetenként nyújtott adomány?

A Társasági adó törvény értelmében az adományozó az adózás előtti eredményét csökkenti a szerződéses tartós adományként nyújtott adomány összegének 40%-a. 

Ha legalább 3 éven át folyó tartós adományozásban gondolkodik, akkor az első adományösszeg indítása előtt feltétlenül keresse a kollégáinkat a szerződéskötés ügyében. Készséggel állunk a rendelkezésére, hogy a tartós adomány kapcsán jogosult adókedvezményt gond nélkül érvényesíteni tudja.

 

Térítés nélküli átadás és az adományok könyvelése

Könyveléstechnikailag a kiadott hivatalos adomány igazolás alapján és a tartós adományok esetében a megkötött szerződés alapján kell könyvelni az adomány összegét és elismert költségként elszámolni. 

Fontos információ, hogy a könyvelés módját meghatározza a Bethesda Kórház Alapítvány részére nyújtott adományt: költség, ráfordítás ellentételezésére adományozzák.Tehát az adományozónál a pénzbeli adomány Egyéb ráfordítás lesz és így a T86 Egyéb ráfordításokra – K38 Pénzeszközökre könyvelik. 

Van áfa vagy nincs áfa? 

Sokszor felmerül adományozóinknál a kérdés, hogy kell-e majd Áfá-t fizetniük az adományuk után. A válasz, hogy a fenti követelményeknek megfelelő, hivatalos igazolás birtokában nem kell Áfát fizetni.

Közhasznú szervezeteknek, közhasznú célra adott adományok esetében nincs Áfa fizetési kötelezettség. 

Miért kérdezi mégis ezt a könyvelő?

A válasz az előző mondatban rejlik. Az Áfa megfizetése alól csak bizonyos esetekben mentesül az adományozó, például a Bethesda Kórház Alapítvány esetében is, mert ismételve önmagunkat:

 • közhasznú szervezetnek, 
 • közhasznú célra történik az adományozás, 
 • melyről hivatalos adomány igazolás kérhető.  

Ha az igazolás nem kerül az adományozó birtokába vagy az adományozás közhasznúság nélkül egyszerű térítés nélküli átadásnak minősül, abban az esetben már fennállna az áfa fizetés kötelezettség is.

Tárgyi adomány és szolgáltatás adomány könyvelése

Tárgyi adomány esetén, ha eszköz átadás történik, akkor a ráfordítás az eszköz könyv szerinti értéke lesz. Szolgáltatás esetén a bekerülési érték lesz a ráfordítás értéke. Az áfa fizetési kötelezettség nincs közhasznú célra történő adományozás esetén, ahogy azt a fentiekben részleteztük.

 Adományozás könyveléséhez kapcsolódó jogszabályok:

 Kapcsolódó hasznos linkek:

 

Kérdése van az adományok könyvelésével kapcsolatban?

Hívja a Bethesda Kórház Alapítványt vagy írjon az alapitvany@bethesda.hu e-mail címre:

alapitvany@bethesda.hu