Rólunk

Alapítványunk legfontosabb célkitűzése, hogy anyagi források felkutatásával, összegyűjtésével, akciók szervezésével megteremtse annak lehetőségét, hogy felújítások, beruházások valósulhassanak meg a Bethesda Gyermekkórházban; az ott folyó gyógyító munka segítésére orvosi műszerek, eszközök kerülhessenek beszerzésre. 

Kiemelt célunk a Bethesdában működő Országos Égés-sebészeti Centrum fejlesztésének támogatása.

Terveink az idei évre

A járvány idején talán még fontosabb, hogy reagáljunk az újonnan felmerülő fejlesztési igényekre, hiszen a gyermekellátás nem állt meg! Idei évi terveink között szerepel egy videogasztroszkóp beszerzése 9 millió Ft értékben belgyógyászati osztályunkra, egy akusztikus légútmentesítő a gyógytornászok számára 4,2 millió forint értékben, egy neurofeedback készülék, melynek ára 3 millió Ft, egy Inbody készülék 4,5 millió forint értékben izombeteg, cukorbeteg gyermekek ellátásához és különleges gyógyszerszekrények 500-600 ezer forint értékben.

Idén szeretnénk megvalósítani a “Számítógépet minden orvosnak” kezdeményezésünket, melynek során informatikai fejlesztésekkel tudnánk az ellátást gördülékenyebbé tenni orvosainknak, akik tetemes adminisztrációs, online munkát végeznek a betegekért. Ennek tervezett költsége 50-60 millió forint.
Idén is Alapítványunk finanszírozza a rehabilitációs és neurológiai osztályon zajló minilovas terápiát, évente 4 millió forint szükséges ahhoz, hogy minden héten, mindkét osztályon legyen rendszeres minilovas program.
2020
2020-ban beruházásunk egy részét a COVID járvány határozta meg. Alapítványunk nagy részt vállalt a védőeszközök beszerzésében, maszkok varratásában munkatársak részére, műtőben használatos beteg-kilégzett levegő elszívó-fertőtlenítő készüléket vásároltunk, hogy minél biztonságosabb legyen a betegellátás. De 2020 a fejlődés éve is volt, az országban egyedülálló Fájdalomambulanciánk több mint 10 millió forint értékben kapott speciális fájdalomérzetmérő készüléket, és egyéb eszközöket, ezzel segítve a krónikus fájdalommal élőket. 
A kórház gondozásában lévő otthonlélegeztetett gyermekeknek laptopokat vásároltunk, hogy biztonságos legyen az adatátvitel online módon is a kórház és a lélegeztetőgép között.
Kardiológia ambulanciánkat új EKG Holter készülékkel szereltük fel, csecsemő osztályunk új betegfigyelő monitort kapott. A járvány ellenére is folytatódott minilovas terápiánk heti 2 alkalommal, amelynek költségeit Alapítványunk finanszírozta. Költségvetésünkből új pszichológiai szobákat alakítottunk ki az ADHD épületben 5 millió Ft értékben. Alapítványunk támogatta a COVID első hullámában a kórházi COVID suli kialakítását munkatársaink gyermekei számára, lehetővé téve a szülőknek a munkát. Alapítványi segítséggel mesekönyvet jelentettünk meg, szülőknek szóló újságot, kiadványokat adtunk ki, támogattuk epilepsziával küzdő gyermekek táborozását és a kórház olyan plusz programjait, amellyel családbarátabbá, gyerekközpontúbbá tehetjük a gyermekgyógyítást. 
Miniló terápia Bethesda Gyermekkórház
2019

EKG készüléket szereztünk be a Neurológiára. Lélegeztető-Altatógép beszerzése és sikeresen zárult az Intenzív Osztály számára, valamint Nagyfrekvenciás vágókés a II. Belgyógyászati Osztály számára is beszerzésre került. (gasztroszkópos polip eltávolításhoz) Eszközbeszerzéseink sorát bővítette még: Uroflowméter a Nefrológiai Ambulanciára, Mobil EEG felvevő a Neurológiára.
Szolgálati autónkat és mikrobuszunkat is cseréltük. Informatikai fejlesztések valósítottunk meg. Klimatizáltuk az igali üdülőt. Kisebb, de máshonnan nem finanszírozható eszközbeszerzéseket is sikeresen bonyolítottunk.

2017

2017-ben kiemelt tervünk volt a dán Rockwool által adományozott szigetelőanyaggal megújítani az ADHD Bethesda utca páros oldalán található épületét. Valamint sikerrel ért véget a még 2016-ban beindult gyűjtés egy új dermatome-ra. Egy ilyen készülék összesen 4 millió forintba kerül és az égéssérült kisgyermekek műtétje során használják. 

Adományból szigeteltünk
 2016

Gyermekkórházunkban található az Országos Égéscentrum. Kiemelt figyelmet kap a fejlesztése. Ez 2016-ban sem volt másképp. Szeretnénk a lehető legjobb feltételeket nyújtani az ország minden tájáról hozzánk érkező és nálunk gyógyuló gyermekeknek.

Mind az égéssérült, mind más nálunk kezelt gyermekek, akik hosszabb ideig gyógyulnak a kórházban, igénylik szüleik folytonos jelenlétét. Tavaly befejeztük az Anyák Házának megépítését. A november óta működő intézmény fenntartásához továbbra is kérjük támogatóink segítségét. 2016-os évi terveink között szerepelt, hogy az Anyák Házának otthont adó épület (a ún. Filadelfia Ház) harmadik szintjét újítjuk fel. Ez meg is valósult és az átadás az idei év elején meg is történt.

2015

Átadtuk az Anyák Házát. A kizárólag adományokból és SZJA 1%-okból finanszírozott beruházást 2013. tavaszán kezdtük el. A hosszas és olykor kisebb-nagyobb nehézségekbe ütköző építkezést év végén nagyszabású avatóünnepséggel adtuk át.

2014

A kórház gépparkjának megújítása, karbantartása és új eszközök beszerzése.

2013

2013-ban neki tudtunk kezdeni az ún. Anyák Házának épületének rekonstrukciós munkálataiba. Az Országos Égésközpontunk több mint egy évtizede jött létre. Az akkor a legmodernebbnek számító műszerek és berendezések (amik ugyan még mindig korszerűek) kezdenek hasznos élettartamuk vége felé közelíteni. Ezért az égésosztály számára különféle eszközöket és műszereket is beszereztünk.

2012

2012-ben sikerült megvalósítani a Csecsemő Osztály teljes felújítását, amelyet már nagyon régen terveztünk. Ezzel a felújítással vált teljessé az ellátó osztályok rekonstrukciós folyamtata, amely 20 évvel ezelőtt, a kórház ismét egyházi fenntartásba kerülését követően kezdődött el, azaz folyamatosan újítottuk fel az intézmény osztályait. Nagy örömünkre szolgálna, ha a következő évek valamelyikében sikerülne a kórház épületét kívülről is renoválnunk!

 2011

A 2010-11. év nagy beruházásaként egy új közforgalmú gyógyszertár kialakítását végeztük el és a Norvég Alapból nyert pályázat megvalósítása történt meg, amely energetikai beruházás során megújult a betegellátó osztályok integrált hűtés-fűtés rendszere. Napkollektorok kerültek a főépület tetejére, mely eszközök a melegvíz termeléshez adnak kiegészítő energiát, napkohó került a laboratórium tetejére, mely biztosítja az egész épület meleg víz szükségletét.

Köszönjük támogatóink eddigi nagyvonalú segítségét és bízunk abban, hogy idén is, felajánlóink segítségével hathatós segítséget tudunk majd nyújtani a Bethesda Gyermekkórház munkájához, kellemesebb légkört tudunk teremteni a gyógyításhoz!

Kuratórium

Dr. Velkey György, elnök
Dr. Nagy László Gyula, kurátor, képviselő
Prof. Dr. Réthelyi Miklós, kurátor
Dr. Dizseriné Dr Nagy Enikő, kurátor
Prof. Dr. Réthelyi Miklós, kurátor
Simon András, kurátor
Dr. Szarka Miklós, kurátor

Átláthatóság

Etikai kódex

Hivatalos dokumentumok

Egyszerűsített éves beszámoló:  

 2019      2018     2017     2016     2015      2014    2013     2012

Közhasznúsági jelentés:       

 2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013

A legfrissebb KSH-jelentés:   

2019     2018     2017     2016

A legfrissebb Törvényszéki kivonat (bírósági):    

2019. július

Meghívó az éves kuratóriumi ülésre:         

2019  (COVID miatt elnapolva)

Beszámolók

18KOZ, 17KOZ nyomtatványok Adóhatóságnak beküldendő nyomtatványok az 1% felajánlások felhasználásáról.

A Bethesda Kórház Alapítvány SzJA 1%-gyűjtő kampányainak eredménye évről-évre innen letölthető.

Az Alapítvány gazdálkodását a szervezet felügyelőbizottsága ellenőrzi.
Tagjai: (Balog Zoltán, Dr. Zalatnay István, Szabó Miklós)

Az adományozók a szervezet hivatalos irataiba betekinthetnek előzetes időpont egyeztetés után.

Időpont egyeztetés a +36 1 422 2707-es telefonszámon, hétköznapokon 09:00 és 17:00 óra között.

Ügyfél és panaszkezelési szabályzat

Amennyiben szabálytalanságot észlelünk, azonnal lépéseket teszünk azok megszüntetésére, kijavítására.

A panaszkezelési szabályzat innen letölthető.

Az elmúlt évi panaszkezelési tájékoztató innen tölthető le.

Bethesda Gyermekkórház