A Bethesda Gyermekkórház 1866. január 1-én kezdte meg gyógyító munkáját. Az elmúlt 150 évben, a történelem és a rendszerek viharos időszakaiban a Kórház is sok viszontagságon, változáson ment keresztül. Mégis a XIX. század második felében, 6 ággyal szegénykórházként induló pici intézmény létrejöttét, növekedését és fejlődését mindvégig jellemezte, és meghatározta az a diakóniai, szolgálatot végző szemlélet, amelyet az első munkatársak, a diakonisszák, így fogalmaztak meg: „Jutalmam, hogy tehetem.”
Mára a Kórház 165 ággyal működik, és évente kb. 145 000 (ebből 1500 határon túli) gyermeket kezel az ambulanciákon, és 8500 (150 határon túli) kis beteget gyógyít fekvőbetegként. Az általános ellátásokon túl kiemelt jelentőségű az Égéssérült Gyermekeket Gyógyító Országos Központ, amely a súlyos égéssérült gyermekeket fogadja és gyógyítja az égésintenzív, égéssebészeti, valamint rehabilitációs osztályokon. Ugyancsak kiemelt jelentőségű sajátos nevelési igényű pl. down-kór, értelmi fogyatékossággal élő, autista gyermekek altatásos fogászati, illetve az otthon lélegeztetett gyermekek speciális ellátása.

BETEGTÁBOROK SZERVEZÉSE A PRÉMIUM EGÉSZSSÉGPÉNZTÁR TÁMOGATÁSÁVAL

Alapítványi finanszírozásúak a nyári hónapokban különösen, de évközben is szinte folyamatosan zajló, elsősorban krónikus betegséggel élő gyermekek és szüleik tábora, valamint a családi napok, melyek nem csupán „szabadidős tevékenységek”, hanem gyógyító, támogató segítség a súlyos betegséggel élő gyermekek és családjaik részére.
Az alábbi táborok anyagi segítését vállalta fel a PRÉMIUM Egészségpénztár vezetése és minden támogató pénztártag! Az együttműködés 2018. júniusában kezdődött és az év végére 2 279 770 Ft gyűlt össze! Az őszi EPI Klubban (epilepsziás beteg gyerekek klubja) felhasznált 500 000 Ft-on kívül, a jelenleg szervezés alatt álló táborok költségvetésébe építjük be a fennmaradó, illetve a jelenleg is érkező további adományokat!

Itt részletesebben is olvashat a betegtáborokról:

„EPI” tábor:

A Bethesda Epilepszia Diagnosztikai Részleg szervezetileg és helyileg a Neurológiai Osztály részeként működik. A súlyos epilepsziás gyermekeket az Ország minden területéről fogadó Epilepszia Centrumot, a magas szakmai színvonalon túl az Osztály családiassága, segítőkészsége is országos hírűvé tette. Az EPI táborok, klubok szinte felértékelhetetlenek a betegség miatt a társadalomtól kényszerűen elszeparálódott gyermekek és családjaik számára. A táborokban jelenlévő szakemberek a programok alatt (pl.úszás, vívás stb.) az akár rohamozó gyermekek számára is biztosítják az orvosi segítséget, miközben a szülők, hozzátartozók felszabadulhatnak az állandó felkészültség alól.

Rehabilitációs tábor:

A Bethesda Gyermekrehabilitációs és Krónikus Osztálya elsősorban neurológiai, traumatológiai és égéssérült betegeket fogad. Évente minden nyáron megrendezésre kerül az un. Rehab tábor. A tábor tematikus tábor, a szórakoztatás és a gyermekek nyaraltatásán túl célja a társadalmi integráció elősegítése. A tábor vezetői segítik, hogy a táborban lévő gyermekek a lehető legtöbb olyan tevékenységbe részt vehessenek, amelyekben normál esetben a korosztályuknak megfelelően részt vennének. A külsős programok többsége szándékosan emberekkel zsúfolt helyeken valósul meg, amelynek elsődleges oka és célja, hogy a beteg gyermekeket megtanítsák megküzdeni a kíváncsiskodó szemek okozta frusztrációval. A gyermekek aktivizálása céljából bevonnak paraolimpikonokat, lövészeket és minden olyan sportágban jártas személyt, akik a későbbiekben segíthetik a gyermekek sportolási lehetőségeinek megvalósítását. A tábor célja a társadalmi integráción túl a közösségélmény megteremtése és a megélt traumák közös feldolgozása. Ennek megfelelően több program az elmélyülést és a zárt csoportban történő együttlétet biztosítja. (meditáció, stb.)

Integrációs – társadalmi inkluzió megvalósulását elősegítő tábor:

2019. tavaszára tervezzük a második integrált – társadalmi inkluzió megvalósulását elősegítő – tábort. Célja az érzékenyítés mellett a fiatalok felkészítése sérült társaik befogadására. A programban eddig két gimnázium tanulói vettek részt, (Eötvös József Gimnázium, ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola) akik a KórházSuli Alapítvány keretei közt tananyagot fejlesztenek a kórházban hosszan fekvő társaik számára. A gyermekek korára való tekintettel és a sérülések, traumák elkerülése érdekében, évközben nem tarthatnak személyesen kapcsolatot kórházban kezelt társaikkal. A tábor és egyéb közösségi programjainkon, felügyelet mellett, szervezetten találkoznak egymással a gyerekek, fiatalok. Ennek oka, hogy mindkét oldalt elő kell készítenünk a találkozásra. Az első integrált táborban 20 kórházunkban kezelt és 20 gimnazista gyermeket vett részt. A kórházból érkező speciális szükségletű gyermekek ellátásának biztosítása érdekében, orvos és ápolószemélyzet is jelen van a táborban. A tábor programja úgy épül fel, hogy minden nappal egyre közelebb kerüljenek egymáshoz a gyerekek, mely folyamatot gyermekpszichológusok követik és segítik. Az első 2018. évben megvalósult integrált tábor nagy sikerrel zárult, több betegségből felépült, de még az iskolából kimaradt gyermek a tábor jótékony hatásának köszönhetően visszament anyaiskolájába, nyitottabbá vált kortársközösségek látogatására.

Élménytábor:

Csoportkép

A Bethesda Pszichoszomatikus Részlegén több gyermekkori, illetve serdülőkori pszichés problémával foglalkoznak. Ezek között elsősorban pszichoszomatikus betegségek, szorongásos és érzelmi zavarok, hangulati problémák szerepelnek, de foglalkoznak viselkedési problémákkal és krónikusan beteg gyermekek másodlagos lelki zavarainak kezelésével is. Az Osztályon kezelt gyermekek közül, minden nyáron 10-15 fő kimondottan szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekeknek un. Élménytábort szervezünk. A tábor célja, hogy az Osztályon kezelt, leghátrányosabb térségekből érkező, szociálisan rászoruló gyermekek olyan élményeket, ismereteket kaphassanak, amelyben nekik nem lehet részük és nem is álmodhatnak róluk.

Bethesda Életmód tábor:

Minden nyáron megrendezésre kerül a Bethesda Életmód tábor. A tábor célja, hogy a Bethesdában kezelt, túlsúlyos és /vagy cukorbeteg gyermekek, szakemberek (dietetikus, gasztroenterológus, gyógytornász, stb.) vezetésével, játékosan tanulhassák meg az egészséges életmód alapjait és ugyancsak szakmai segítséggel életmódot válthassanak.

Ezúton is köszönjük az adományokat!

Köszönettel fogadjuk az 1%-os felajánlásokat is! Adószámunk: 18042539-1-42

1993. óta az SZJA 1%-os felajánlások, magánszemélyek, cégek, vállalkozások, egyházi szervezetek adományai segítségével nyújt támogatást a Bethesda Gyermekkórház gyógyító munkájához! Az Alapítvány legnagyobb bevételi forrása az 1%-os felajánlás. A felajánlásokon keresztül, átlagosan évente mintegy 11 000 személy, 55 millió Ft-ban támogatja a Bethesda Kórház Alapítványt. Továbbá egész évben folynak gyűjtések, támogatási akciók, jótékonysági rendezvények az Alapítvány és ezáltal a Gyermekkórház segítésére.

A Bethesda Kórház Alapítvány és a Bethesda Gyermekkórház tevékenysége a www.bka.hu, a www.bethesda.hu illetve a https://www.facebook.com/BethesdaGyermekkorhaz/ oldalakon követhető.

További jótékonysági képek:

Szalay Ádám a Bethesdában