Rólunk | Bethesda Kórház Alapítvány

Rólunk


Célunk

Alapítványunk legfontosabb célkitűzése, hogy anyagi források felkutatásával, összegyűjtésével, akciók szervezésével megteremtse annak lehetőségét, hogy felújítások, beruházások valósulhassanak meg a Bethesda Gyermekkórházban; az ott folyó gyógyító munka segítésére orvosi műszerek, eszközök kerülhessenek beszerzésre.

Kiemelt célunk a Bethesdában működő Országos Égés-sebészeti Centrum fejlesztésének támogatása.

Terveink az idei évre

EKG készülék beszerzése a Neurológiára. Lélegeztető-Altatógép beszerzése az Intenzív Osztály számára. Nagyfrekvenciás vágókés a II. Belgyógyászati Osztály számára. (gasztroszkópos polip eltávolításhoz) Uroflowméter a Nefrológiai Ambulanciára. Mobil EEG felvevő a Neurológiára. Szolgálati Autó, Mikrobusz csere. Informatikai fejlesztések. Igali üdülő klimatizálása. Informatikai fejlesztések. Kisebb, de máshonnan nem finanszírozható eszközbeszerzések.

 

2018

A 2018-as évben tovább folytattuk kórházunk rehabilitációs munkáit. Megkezdődött mind a főépület, mind a kapcsolódó kiszolgáló épületeink (labor, gazdasági épület, étterem) felújítása is. Új nyílászárók és modernebb szigetelés kerül beépítésre. Ezeket a munkálatokat szeretnénk az idei évben lezárni. A C épület (ahol az Anyák Háza is található) korábban megkezdett 80%-osan elkészültek. Az épület tetőszerkezetét, valamint az épület padlásterét szükséges még felújítani. Mivel a kórházban nemcsak a gyógyító munkához kevés a tér, hanem az orvosok számára rendelkezésre álló öltözők, és vizes helyiségek is igencsak szűkösek, ezért ezen kapacitásokat is növelni próbáltuk.

Ezen túl továbbra is hozzájárulunk orvosaink szakmai tudásának folyamatos fejlődéséhez. Valamint lehetőségeinkhez mérten minden osztály folyamatos és zökkenőmentes működését próbáljuk segíteni kisebb nagyobb támogatásainkkal, egy-egy beszerzés során.

A korábbi évek megvalósult tervei

2017

2017-ben kiemelt tervünk volt a dán Rockwool által adományozott szigetelőanyaggal megújítani az ADHD Bethesda utca páros oldalán található épületét. Valamint sikerrel ért véget a még 2016-ban beindult gyűjtés egy új dermatome-ra. Egy ilyen készülék összesen 4 millió forintba kerül és az égéssérült kisgyermekek műtétje során használják. b támogatásainkkal egy-egy beszerzés során. korábbi évek megvalósult tervei

 2016

Gyermekkórházunkban található az Országos Égéscentrum. Kiemelt figyelmet kap a fejlesztése. Ez 2016-ban sem volt másképp. Szeretnénk a lehető legjobb feltételeket nyújtani az ország minden tájáról hozzánk érkező és nálunk gyógyuló gyermekeknek.

Mind az égéssérült, mind más nálunk kezelt gyermekek, akik hosszabb ideig gyógyulnak a kórházban, igénylik szüleik folytonos jelenlétét. Tavaly befejeztük az Anyák Házának megépítését. A november óta működő intézmény fenntartásához továbbra is kérjük támogatóink segítségét. 2016-os évi terveink között szerepelt, hogy az Anyák Házának otthont adó épület (a ún. Filadelfia Ház) harmadik szintjét újítjuk fel. Ez meg is valósult és az átadás az idei év elején meg is történt.

2015

Átadtuk az Anyák Házát. A kizárólag adományokból és SZJA 1%-okból finanszírozott beruházást 2013. tavaszán kezdtük el. A hosszas és olykor kisebb-nagyobb nehézségekbe ütköző építkezést év végén nagyszabású avatóünnepséggel adtuk át.

2014

A kórház gépparkjának megújítása, karbantartása és új eszközök beszerzése.

2013

2013-ban neki tudtunk kezdeni az ún. Anyák Házának épületének rekonstrukciós munkálataiba. Az Országos Égésközpontunk több mint egy évtizede jött létre. Az akkor a legmodernebbnek számító műszerek és berendezések (amik ugyan még mindig korszerűek) kezdenek hasznos élettartamuk vége felé közelíteni. Ezért az égésosztály számára különféle eszközöket és műszereket is beszereztünk.

2012

2012-ben sikerült megvalósítani a Csecsemő Osztály teljes felújítását, amelyet már nagyon régen terveztünk. Ezzel a felújítással vált teljessé az ellátó osztályok rekonstrukciós folyamtata, amely 20 évvel ezelőtt, a kórház ismét egyházi fenntartásba kerülését követően kezdődött el, azaz folyamatosan újítottuk fel az intézmény osztályait. Nagy örömünkre szolgálna, ha a következő évek valamelyikében sikerülne a kórház épületét kívülről is renoválnunk!

 2011

A 2010-11. év nagy beruházásaként egy új közforgalmú gyógyszertár kialakítását végeztük el és a Norvég Alapból nyert pályázat megvalósítása történt meg, amely energetikai beruházás során megújult a betegellátó osztályok integrált hűtés-fűtés rendszere. Napkollektorok kerültek a főépület tetejére, mely eszközök a melegvíz termeléshez adnak kiegészítő energiát, napkohó került a laboratórium tetejére, mely biztosítja az egész épület meleg víz szükségletét.

 

Köszönjük támogatóink eddigi nagyvonalú segítségét és bízunk abban, hogy idén is, felajánlóink segítségével hathatós segítséget tudunk majd nyújtani a Bethesda Gyermekkórház munkájához, kellemesebb légkört tudunk teremteni a gyógyításhoz!

Kuratórium

Dr. Velkey György, elnök
Dr. Nagy László Gyula, kurátor, képviselő
Prof. Dr. Réthelyi Miklós, kurátor
Dr. Dizseriné Dr Nagy Enikő, kurátor
Prof. Dr. Réthelyi Miklós, kurátor
Simon András, kurátor
Dr. Szarka Miklós, kurátor

Átláthatóság

Etikai kódex

Hivatalos dokumentumok:

Alapító okirat

Bírósági végzés a szervezet közhasznúvá nyilvánításáról (1999)

Bírósági végzés a szervezet nyilvántartásba vételéről (1993)

Bírósági végzés a szervezet névváltoztatásáról (1993)

Képviselő aláírási címpéldány

Egyszerűsített éves beszámoló:   2018     2017     2016     2015      2014    2013     2012

Közhasznúsági jelentés:               2018     2017     2016     2015     2014     2013

A legfrissebb KSH-jelentés:          2018     2017     2016

A legfrissebb Törvényszéki kivonat (bírósági):    2019. július

Meghívó az éves kuratóriumi ülésre:         2019

Beszámolók

17KOZ nyomtatvány Adóhatóságnak beküldendő nyomtatvány az 1% felajánlások felhasználásáról.

A Bethesda Kórház Alapítvány SzJA 1%-gyűjtő kampányainak eredménye évről-évre innen letölthető.

Az Alapítvány gazdálkodását a szervezet felügyelőbizottsága ellenőrzi.
Tagjai: (Balog Zoltán, Dr. Zalatnay István, Szabó Miklós)

Az adományozók a szervezet hivatalos irataiba betekinthetnek előzetes időpont egyeztetés után. Időpont egyeztetés a +36 1 422 2707-es telefonszámon, hétköznapokon 09:00 és 17:00 óra között.

Ügyfél és panaszkezelési szabályzat

Amennyiben szabálytalanságot észlelünk, azonnal lépéseket teszünk azok megszüntetésére, kijavítására.

A panaszkezelési szabályzat innen letölthető.

Az elmúlt évi panaszkezelési tájékoztató innen tölthető le.